Cavan synnyinsijoilta, Penedèsin sydämestä, suoraan suomalaisten sydämiin!